เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท พี.อี.โอ.(ประเทศไทย)จํากัด
COO คุณ สิทธิชัย แซ่เจอว
Headquarters 479/10 นาราธิวาสราชนครินทร์ 30 แยก 4,ซอยวัดช่องนนทรี
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร/ แฟกซ์ (+66)02-294-7958
e-mail thai@zeropointshaft.jp