คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

มันเป็นเพลาที่ช่วยให้เกิดความเบาแก่จักรยานยนต์ในขณะเลี้ยว ด้วยผลดีของการเคลือบด้วยนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ผิวหน้าใช้วัสดุเคลือบที่จับน้ำมันหล่อลื่นไว้ได้สูง

มันเป็นเพลาที่ช่วยให้เกิดความเบาแก่จักรยานยนต์ในขณะเลี้ยว เพลานี้ใช้วิธีการผลิตและคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการผลิตแบบเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันมอเตอร์โซค์ระดับโลก (MotoGP, SBK, EWC) (มีเอกสารแสดงรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัสดุที่ใช้ ไปจนถึงความเที่ยงตรงของขนาด คุณลักษณะเฉพาะของการวัสดุชุบเคลือบ ความหนาและความแข็งของชั้นเคลือบ) การชุบเคลือบผิวใช้เทคโนโลยีที่ล้ำยุค ซึ่งคือ “การเคลือบด้วยวัสดุคอมโพสิตแบบไม่ใช้ไฟฟ้า” ฟิล์มเคลือบช่วยกระจายและทำให้เกิดปฏิกิริยายูเทคตอยด์ให้กับอนุภาคขนาดละเอียดที่เป็นตัวนำ (ขนาดอนุภาคประมาณ 0.2 μm) ที่เป็นชั้นที่สองที่คอยทำหน้าที่นอกเหนือจากคุณสมบัติของโลหะที่ฟิล์มหุ้มอยู่ และยังสามารถนำมาใช้กับพื้นผิวหน้าแบบเลื่อนได้ ตรงที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ ด้วยวัสดุเคลือบที่มุ่งผลการใช้งานที่รวมตัวเข้ากับคุณสมบัติของฟิล์มเคลือบทำให้มีคุณสมบัติการหล่อลื่นด้วยตัวเองที่ยอดเยียมและทนทานต่อการสึกกร่อน ด้วยความมั่นคงและความหนาแน่นของวัสดุชุบเคลือบทำให้เพลานี้มีความแข็งถึง 750-900 Hv และยังสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นน้อย

เป็นแกนเพลาที่สอดผ่านศูนย์กลางของล้อ มันยังเป็นส่วนหนึ่งของโช๊คหน้าและตัวจักรยานยนต์ [สวิงอาร์ม] ล้อประกอบไปด้วยยางรถ ล้อ และลูกปืน ฯลฯ ลูกปืนสัมผัสกับแกนเพลาอยู่ตลอดเวลา

แกนเพลาที่ติดมากับรถถูกตกแต่งให้ใช้กับรถทั่วไป ที่ผลิตคราวละมากๆ ส่วนแกนเพลาของเราผลิตในแบบ “จำเพาะ” เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับแกนเพลา

บริษัทอื่นหลายบริษัทผลิตแกนเพลาที่มีลักษณะคล้ายกับแบบที่ติดมากับรถ (แตกต่างกันแค่วัสดุที่ใช้) แต่บริษัทเราทบทวนแนวคิดการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับเพลา ดังนั้นการหมุนของล้อ (การหมุนที่มีการลดค่าสัมประสิทธิการเสียดสีลง) จึงมีความแตกต่าง

ความสัมพันธ์ระหว่างแกนเพลากับลูกปืนในล้อ คือผิวหน้าแกนเพลาสัมผัสกับแหวนในของลูกปืนอยู่ตลอดเวลา การหมุนเกิดขึ้นโดยการกลิ้ง [เม็ดลูกปืน] ระหว่างแหวนนอกและแหวนในของตลับลูกปืน ที่ดันอยู่กับ [ร่องที่กลิ้งอยู่ของแหวนในและแหวนนอก] เราได้นำกรณีศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือมาใช้ ตามที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตลูกปืนเพื่อลดความสูญเสียจากการเสียดสี ส่งผลให้การทำงานของลูกปืนดีขึ้น เนื่องจากรูปทรงของเพลาถูกถ่ายโอนไปยังร่องที่กลิ้งแหวนในและแหวนนอกของตลับลูกปืน ถ้าความกลมไม่ดีพอ ร่องที่กลิ้งแหวนในและแหวนนอกจะได้รับผลกระทบและเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียดสี นอกจากนั้น เนื่องจากมีตลับลูกปืนในหลากหลายลักษณะ แกนเพลาและแกนตรงกลางของตลับลูกปืนต้องอยู่ในแนวเส้นตรง (ในทรงกระบอก) อย่างไรก็ตาม ถ้าสูญเสียลักษณะทรงกระบอกไป โหลดของตลับลูกปืนจะไม่มีความสม่ำเสมอเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้เกิดการเสียดสีขึ้น บริษัทของเราพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การเกิดความเบาในการเลียวล้อ ซึ่งทำได้โดยการเปลี่ยนมาใช้แกนเพลาของเราเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับจักรยานยนต์รุ่นทั่วไปที่ซื้อจากร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วไป เป็นความเสี่ยงของท่านเอง ในการนำไปใช้กับจักรยานยนต์รุ่นที่มีการดัดแปลง เช่น การดัดแปลงโช๊คหน้า แผงคอ สวิงอาร์ม ฯลฯ รวมทั้งจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วที่ซื้อต่อจากบุคคลทั่วไปหรือจากการขายทอดตลาด ปีที่ผลิตจักรยานยนต์ที่ใช้แกนเพลาของเราได้ ไม่มีการกำหนดไว้ เมื่อมีการเขียนเลข "90-" ไว้ หมายความว่าใช้ได้กับจักรยานยนต์ตั้งแต่ปี "1990 หรือสูงกว่า" นอกจากนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีการระบุว่าใช้กับจักรยานยนต์ที่ผลิตในปีใด หมายความว่าสามารถใช้ได้กับจักรยานยนต์ทุกรุ่น

ผลิตภัณฑ์แกนเพลาทั้งหมดของเรามีรูปทรงจำเพาะ และอาจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะได้

เรามีสำนักงานขายอยู่ในสองประเทศ ได้แก่ปรเทศไทยและไต้หวัน สำนักงานในประเทศไทย สำนักงานที่ไต้หวัน (IWAKI Motors): ที่อยู่:171 ถนนซิเหว่ย เขตบันเชียว นิว ไทเป ซิตี้ 220, ไต้หวัน โทร :+886-2-2256-9977 เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ราคาจะเป็นราคาที่ขายในญี่ปุ่น บวกค่าขนส่ง เงื่อนไขการชำระเงินคือ ชำระผ่านทาง "Paypal" วิธีการสั่งซื้อทางอีเมล 1.[ระบุชื่อรุ่นหรือโมเดลจักรยานยนต์] และ 2.[ปีที่ผลิต] และ 3.[ชิ้นสวนที่ต้องการ] และ 4.[เครื่องมือที่ต้องการ / ไม่จำเป็น] กรุณาระบุและส่งอีเมลมายังเรา เราจะตอบกลับพร้อม "ใบแจ้งราคา" ที่อธิบายราคาต่างๆ และวันที่จัดส่ง 【ในกรณีที่ซื้อโดยบุคคลทั่วไป】 1. ท่านต้องระบุชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และเบอร์โทรศัพท์ และส่งมาที่ "info@peo.nara.jp". 2. เราจะออก "ใบแจ้งราคา" ตามข้อมูลที่ได้รับจากท่าน 3. หากท่านมีข้อสงสัยในสิ่งที่ระบุใน "ใบแจ้งราคา" กรุณาติดต่อเรา 4. เราจะส่งอีเมลการชำระเงินจาก “paypal” ไปยังท่าน 5. กรุณาชำระเงินตามนั้น 6. เราจะจัดส่งสินค้าหลังจากทำการชำระเงินครบถ้วนแล้ว โดยจะส่งไปทาง EMS โดยเราจะแจ้ง "หมายเลขติดตามสินค้า" เพื่อเอาไว้ให้ท่านตรวจสอบในระหว่างการขนส่ง 【ในกรณีการซื้อโดยบริษัท】 ให้ท่านติดต่อมาที่ "info@peo.nara.jp"

มันเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการหมุนมากที่สุด เพราะมันใช้วัสดุแบบเดียวกันกับลูกปืน

มันแตกต่างจากเหล็กโครมโมลิปเดนั่มทั่วไป เป็นการผลิตแบบดั้งเดิม ผลิตจากวัสดุที่คัดสรรเพื่อเป็นวัสดุคอมโพสิต จากนั้นทำการขึ้นรูปด้วยด้วยกรรมวิธีทางความร้อน

วิธีการผลิตของเราแตกต่างจากการผลิตแกนเพลาที่ติดมากับรถ แกนเพลาที่ติดมากับรถผลิตขึ้นโดยการหลอมโลหะ บริษัทอื่นหลายๆ บริษัทมีวิธีการแตกต่างกันในกระบวนการตกแต่ง (การทำให้ผิวหน้าเรียบ) ตามปกติการตกแต่งใช้วิธีการหมุน แต่ของเรา เราใช้วิธีการขัด ในทางตัวเลขแล้ว ความเรียบจากการตกแต่งด้วยวิธีการหมุนอยู่ที่ 1.6s แต่การขัดตัวเลขอยู่ที่0.2s ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ดู ... ISO 4287-1997

การหมุน ความกลม ความเหลี่ยม ศูนย์ร่วม และระยะเส้นรอบวง สามารถควบคุมความละเอียดได้สูงสุดที่ 1 / 100mm (10μm) ขณะที่การขัดสามารถให้ความละเอียดได้ถึง 1 / 10,000 (0.1μm) ดู ...ISO1101-2017

บริษัทอื่นไม่มีการขัดให้เป็นเงา เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นและใช้เวลาและขั้นตอนมากขึ้นในการผลิต ดังนั้นบริษัทหลายแห่งจึงหลีกเลี่ยง

ให้ความรู้สึกแตกต่างตั้งแต่ขณะออกตัว การควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยตัวรถเองดีขึ้น หน้ารถตรงมากขึ้นตั้งแต่ความเร็วต่ำจนถึงความเร็วสูง เนื่องจากแรงต้นการหมุนของล้อลดลง ทำให้ประหยัดเชือเพลิง

สมรรถนะทางกลศาสตร์การเคลื่อนที่ของโช๊คหน้าจะดีขึ้น และให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับแฮนด์รถ ง่ายสำหรับผู้หญิงและแม้แต่ผู้หญิงร่างเล็กในการบังคับเลี้ยวรถขณะขับขี่ และวิธีการขับขี่แบบต่างๆ เช่น การเข้าโค้งนุ่นนวลขึ้นกว่าแต่ก่อน เพิ่มความนิ่งระหว่างการเข้าโค้ง ส่วนที่ใช้สำหรับการขันแน่นใช้รูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สร้างความแตกต่างจากของบริษัทอื่น เนื่องจากแรงต้านการหมุนของล้อลดลง ทำให้ประหยัดเชือเพลิง

ส่วนที่ใช้สำหรับการขันแน่นใช้รูปทรงหกเหลี่ยม ทำให้ไม่สามารถถอดได้ง่าย แกนเพลาของบางบริษัทอื่นมีน้ำหนักมากกว่าแกนเพลาเดิมที่ติดมากับรถ

ที่ตัวรถจักรยานยนต์ควรติดเครื่องมือพิเศษเอาไว้ เช่นการใช้ INSULOK ตรงกลางมีรูทะเลขนาด φ8mm

ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสวิงอาร์ม และโช๊คหลังทำงานดีขึ้น เนื่องจากแกนเพลามีความตรงที่เป็นเลิศ ทำให้มีความนิ่งมากขึ้นในการสัมผัสกับพื้นระหว่างตัวรถ/ยาง และพื้น ระหว่างการเร่งเครื่อง/ลดการเร่ง นอกจากนั้น เนื่องจากแรงต้านการหมุนของล้อลดลง ทำให้ประหยัดเชือเพลิง

แกนเพลาของบางบริษัทอื่นมีน้ำหนักมากกว่าแกนเพลาเดิมที่ติดมากับรถ

เนื่องจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกมีความสำคัญมากที่สุด มีต้นทุนสูงในการทำและใช้เวลา และใช้กระบวนการผลิตหลายอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้สินค้าคุณภาพสูงที่ราคาไม่แพง อย่างไรก็ตามมีการลดต้นทุนในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน ซึ่งทำได้โดยการลดน้ำหนัก

* จุดที่ผิวเคลือบ และผิวหน้าที่หยาบของแกนเพลาg (ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของแกนเพลา) ● ข้างต้นนี้เป็นความไม่เรียบเสมอกันเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเมื่อทำการตกแต่งเสร็จแล้ว ซึ่งจุดและผิวที่หยาบนี้จะกลายเป็นส่วนที่หลุดออกเมื่อแกนเพลาถูกยึด ผลิตภัณฑ์หลายตัวของเรามีสิ่งเหล่านี้ แต่ไม่มีปัญหาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ * สำหรับรถจักรยานยนต์รุ่นทั่วไป ถ้าจะติดตั้งจะติดตั้งแกนเพลาที่ไม่ใช่ของแท้มากับรถ และไม่สามารถติดตั้งได้ ● เป็นดุลพินิจของลูกค้าในการนำไปติดตั้งกับรถรุ่นจำเพาะ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้กับแกนเพลาของเราไม่ได้ เนื่องจากการเข้ากันไม่ได้ * รอยขีดข่วนและถลอกที่มีสาเหตุจากการละเลยของลูกค้า ● เนื่องจากมันเป็นแกนเพลาร่วงหล่น หรือติดตั้งทันทีเมื่อเปิดหีบห่อ * สิ่งที่เกิดตามมาหลังจากลูกค้าเอาที่งป้องกันฝุ่นออก (วัสดุเคลือบ / วัสดุเคลือบสี) ● ผลิตภัณฑ์สูญเสียคุณภาพเนื่องจากเอาที่ป้องกันฝุ่นออก ไม่ใช่จากกรรมวิธีที่เราใช้ผลิต * แกนเพลาดที่ผลิตตามขนาดที่ลูกค้าสั่ง ● คำสั่งซื้อแบบพิเศษ * เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งในสถานที่ที่ไม่ใช่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ● แนะนำให้ติดตั้งที่ร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ อย่างเป็นทางการ * เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ ● สอบถามร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่สามารถตรวจสอบคู่มือการบริการได้ * เป็นไปได้ว่าการบิดงออาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างขั้นตอน ""การเคลือบโลหะ"" หลังการขึ้นรูปด้วยความร้อน ""การเคลือบโลหะ"" จะทิ้งโลหะไว้หลายปีเพื่อขจัดความเค้นภายใน ในการออกแบบ เราคิดเผื่อเรื่องนี้เอาไว้แล้ว โดยการคิดเผื่อให้กับเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกและขนาด ขนาดภายใน ค่าเผื่อ การร่วมศูนย์ แนวไม่ตรงกัน ฯลฯ เราทำการผลิตหลังได้รับการยืนยันตามมาตรฐานของเรา การพิจารณาตัดสินของลูกค้าเป็นไปไม่ได้ ● ผลิตตามมาตรฐานของเรา * เมื่อทำการจัดส่ง (จัดส่งต่อ) โดยการแพ็กใหม่ (รวมทั้ง: การบรรจุหีบห่อภายนอกทำให้ฟรี) ● ผู้ขายอาจไม่กำหนดไว้

เป็นแกนเพลาที่มุ่งไปที่การลดค่าสัมประสิทธิของการเสียดสี ไม่ใช่แกนเพลาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัสดุและน้ำหนักเท่านั้นโดยการเลียนแบบแกนเพลาที่ติดมากับรถ ค่าสัมประสิทธิของการเสียดสี เป็นอัตราส่วนของแรงเสียดสีที่กระทำต่อพื้นผิวสัมผัส และแรงที่ผลักพื้นผิวสัมผัสในแนวตั้งเมื่อวัสถุสิ่งสัมผัสกัน มันเป็นค่าเชิงตัวเลข ค่าสัมประสิทธิของการเสียดสียิ่งน้อย วัตถุ (จักรยานยนต์) ยิ่งเคลื่อนไหวได้คล่องหรือมากขึ้น ตัวอย่างเช่น) เมื่อน้ำหนักของวัตถุอยู่ที่ 100 กก. และมันเริ่มเคลื่อนตัวที่แรง 50 กก. ค่าสัมประสิทธิของการเสียดสี ณ เวลานี้อยู่ที่ 0.5 (μ) = 50 (kgf) / 100 (กก.) ค่าสัมประสิทธิ์ของการเสียดสีของวัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป ในกรณีของวัสดุที่เป็นเนื้อหลักที่ติดมากับรถ ค่านี้อยู่ที่ 0.5μ ในกรณีของไททาเนียม อยู่ที่ 0.6μ ซึ่งมันหมุนได้ยากกว่าที่ติดมากับรถ ถ้ามีการเคลือบ วัสดุที่เป็นเนื้อหลักกับไททาเนียม โดยทั่วไปค่าจะอยู่ที่ราวๆ 0.4μ ถ้าเคลือบด้วยโครเมียมอย่างแข็ง ค่าจะอยู่ที่ 0.1μ แต่มันนำไปใช้ไม่ได้เนื่องจาก ส่วนที่เคลือบนี้จะแตกหักง่ายถ้าเจอแรงกระแทก และชิ้นส่วนที่แตกออกอาจทำความเสียหายแก่ลูกปืนได้ ผลิตภัณฑ์ของเรานี้ผ่านการตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการผลิต จนทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการเสียดสีลดลงมาที่ 0.2μ โดยการปรับปรุงความเที่ยงตรงเที่ยงตรงของขนาดผลิตภัณฑ์ ผลไจโรสโคปถูกขยายขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและการขับตรงๆของมอร์เตอร์ไซค์ระหว่างการขับขี่ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอิทธิพลของแรงลมพัดขวางทางวิ่งลงได้อย่างมาก

ในตลาดมี "สินค้าเลียนแบบ" เพลา Zero Point Shaft ของเรา ท่านอาจเจอสินค้าเลียนแบบได้ถ้าไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเรา โปรดระวัง สินค้าที่น่าสงสัยว่าลอกเลียนแบบ เช่น ตั้งราคาขายไว้ต่ำอย่างมาก เราเสียใจ แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับสินค้าเลียนแบบได้ โปรดทราบว่าเราไม่รับการส่งคืนและเปลี่ยนสินค้าเลียนแบบให้ใหม่ได้ หากท่านซื้อสินค้าจากสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่จำหน่ายหรือร้านค้าของเรา โปรดตรวจสอบสินค้า และหากท่านมีข้อสงสัยว่าสินค้าเป็นของแท้หรือไม่ กรุณาสอบถามร้านค้าหรือผู้ขายที่ท่านซื้อสินค้านั้นมา ให้สอบถามร้านค้าหรือผู้ขายที่ท่านซื้อสินค้านั้นมา เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นเป็นของเลียนแบบหรือไม่ เราจะยังคงเข้มงวดในการควบคุมผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเลียนแบบในอนาคต ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อที่ท่านจะไม่ให้ท่านพลาดซื้อสินค้าเลียนแบบ

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา

ติดต่อเรา